Aurkezpena

Berariazko helburuak

Konpetentzia sozialak eta emozionalak antolaketa-esparru egokietan sustatu eta garatzeak erakundeen eta enpresen lehiakortasunaren aldeko testuinguruak eratu ditzake norberaren interesak eta interes profesionalak integratuz.

Eta hiru lan-ildoren bidez:

 • Esperimentatu. Gauzak eginez ikastea da, konpetentzia sozial eta emozionalak garatzera bideratutako ekintzen egokitasuna balioesten eta eraikitzen joateko.
 • Eredu bat sortu. Esperimentatuz beste eremu batzuetan, beste kolektibo batzuetan, eta abarretan orokortu daitezkeen jarduera-motak egiaztatzea, balioestea eta eredu bihurtzen joatea da. Eta ikasitako lezioak atera.
 • Proposatu. Esperimentatu, eredu bat sortu eta ikasitako lezioak asumitu ondoren esku hartzeko politika publiko eta pribatuak proposatzea da.

Ekimenaren irismena

Ekimenaren onuradunak honako hauek dira:

 • zuzendaritza-taldeak;
 • erdi mailako arduradunak;
 • zeharkako eskulana;
 • zuzeneko eskulana.

Eta zeharkako onuradunak honako hauek:

 • Erakundeak.
 • Komunitatea.
 • Gizartea, oro har.

Garatzen diren ekintzak

Ekimenak, besteak beste, honako ekintza hauek sustatzen ditu:

 • Sentsibilizatzeko eta kontzientziatzeko jardunaldi irekiak.
 • Konpetentzia sozial eta emozionalen garapen-mailari buruzko diagnostikoak egitea enpresa-kulturari eta enpresen helburuei dagokienez.
 • Informazio, sentsibilizazio, prestakuntza eta bestelako ekintzak barne hartzen dituzten esku hartzeko planak.
 • Erakunde- eta enpresa-esparruarekin zerikusia duten berariazko gaietan laguntzeko ekintzak.

Ebaluazioa

UPV-EHUko Psikologia Fakultateko Aitor Aritzeta irakasleak proposatutako sisteman eta "Berritzeko sentitu" izeneko tresnan oinarritzen da; biak ere Gipuzkoako Foru Aldundiko Berrikuntzako, Landa Garapenako eta Turismoko Departamentuak sustatuta.